Naar hoofdinhoud

E LT -05- E-Schema tekening - TheModus Essential (Nordined LT)

How to - Elektra LT

Laatst gewijzigd op 24 februari 2022

INHOUDSOPGAVEE-Schema tekening

Opzetten van een installatie-schema

Installatie-schema’s en blokschema’s worden meestal 1:1 getekend; de plotschaal is eveneens 1:1; het papierformaat is meestal A3 of A4.

Het is echter ook mogelijk om de schematekening op de plattegrondtekening bij te plaatsen. Dan wordt automatisch rekening gehouden met de geldende plotschaal-instelling (b.v. 1:50)


Per tekening wordt 1 verdeelinrichting geplaatst. Meerdere verdeelinrichtingen worden in een blokschema op een aparte tekening gebundeld.

De telstaten vanuit de installatietekening kunnen gebruikt worden om de groepen verder in te vullen. Dit is niet geautomatiseerd.

In NOR-Licht & Kracht LT kunnen telstaten uit NOR-Elektra LT ingelezen worden om de schematekening automatisch te genereren.


Installatieschema opzetten

 1. Start NOR-Elektra LT en bepaal papierformaat (A3/A4) en plotschaal (1:1).
 2. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Schema ]
 3. Kies via het Rolmenu achtereenvolgens:
  • Voeding, voor plaatsen rail en voeding
  • Groepen, voor het plaatsen van de groepen
  • Symbolen, voor aanvullende symbolen, teksten en aders
 4. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Bewerk ]voor het coderen van groepen
  gebruik hiervoor de gegevens uit de telstaten
 5. Plaats (eigen) stempel op de tekening
 6. Plot de tekening.
Sla geregeld de tekening op (SAVEAS, SAVE)


Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen Rail, Groepen en Voeding


Bij het plaatsen van de spanningsrail  geeft u op uit hoeveel groepen de verdeel-inrichting bestaat. Tevens geeft u de onderlinge afstand van de groepen op (meestal 15, 20 of 25 mm op de plot). Een kast wordt daarbij getekend.

De groepen plaatst u met de speciale plaatsingsfuncties van NOR-Elektra LT.

Stel het SNAP-raster in op 5 mm. (bij plotschaal 1:1; anders 5x plotschaal).

 

 


Plaatsen rail

 1. Start NOR-Elektra LT en bepaal papierformaat (A3/A4) en plotschaal (1:1).
  Bij plaatsing op de installatietekening is dit niet nodig.
 2. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Schema ]
 3. Selecteer 'Voeding' in het Rolmenu 'Voeding'
 4. Selecteer 'Rail' in het iconenvenster en klik op knop [ Plaats ]
 5. Geef in het venster 'Railinstellingen' op:
  • het aantal groepen
  • de onderlinge afstand (op de plot)
  • de oriëntatie
 6. klik op knop [ Plaats ]
 7. Geef op of ook de kastlijn moet worden geplaatst
 8. Plaats de rail
  De rail, indien opgegeven plus kast, wordt geplaatst.
 9. Geef aan of de legenda moet worden geplaatst: (TL, aansluitpunten etc.)


Plaatsen Voeding

 • Rail reeds geplaatst.
 1. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Schema ]
 2. Selecteer 'Voeding' in het Rolmenu 'Voeding' en klik op knop [ OK ]
 3. Kies 'Type Voeding' (1+n, 2f, 3f, 3+n) en klik op knop [ OK ]
 4. Kies 'Type Schakelaar' en klik op knop [ OK ]
 5. Kies 'Type Aansluiting' en klik op knop [ Plaats ]
 6. Plaats voeding op tekening, en geef rotatie op.


Plaatsen groepen

 • Rail reeds geplaatst.
 1. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Schema ]
 2. Selecteer 'Groepen' in het Rolmenu 'Voeding' en klik op knop [ OK ]
 3. Kies 'Type Voeding' (1+n, 2f, 3f, 3+n) en klik op knop [ OK ]
 4. Kies 'Type patroon' en klik op knop [ OK ]
 5. Kies 'Toevoegsymbolen' en klik op:
  • Knop [ Plaats ]
   • Plaats groep op rails, en geef de rotatie op
  • Knop [ Plaats Speciaal ]
   • Kies voor 'Plaatsen op wand'
   • Geef aantal te plaatsen groepen op;
    Geef de onderlinge afstand op (15, 20 of 25 mm);
    Geef afstand tot wand=2, en klik op Knop [ OK ]
   • Teken lijn op de rail (beginpunt, volgend punt);
    Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>
   • Geef positie aan waar eerste groep moet komen:
    Klik op plek met juiste X-waarde en Y-waarde boven rail
    Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>
  • De groepen worden geplaatst.
Voor verandering van type groep: verwijder groep en plaats goede type.
Invullen van groepen gebeurt via knop [ Bewerk ].

Terug naar Inhoudsopgave


Invullen Groepen


Na het plaatsen van de groepen moeten de gegevens van de telstaat uit de installatietekening aan de groepen worden toegevoegd. Dit is niet geautomatiseerd.

Binnen NOR-Licht & Kracht LT kunnen aan de groepen wel automatisch gegevens worden toegevoegd.

 


Gelijke symbolen identiek coderen (per Block)

Deze functie werkt alleen voor de eerste 6 attributen


 1. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Bewerk ]
 2. Selecteer functie 'Coderen' in Tabblad 'Attributen'
 3. Geef aan of de attributen horizontaal of verticaal geplaatst moeten worden
 4. Selecteer 'Per Block' in vak 'Methode'
 5. Klik op knop [ OK ]
 6. Selecteer symbool
 7. Kruis aan welke gegevens u wil invullen en vul de gegevens in
 8. Klik op knop [ OK ]
 9.  Selecteer te coderen symbolen
 10. Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>


Kopiëren gegevens uit ander symbool (Gelijk)

 1. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Bewerk ]
 2. Selecteer functie 'Coderen' in Tabblad 'Attributen'
 3. Geef aan of de attributen horizontaal of verticaal geplaatst moeten worden
 4. Selecteer 'Gelijk' in vak 'Methode'
 5. Klik op knop [ OK ]
 6. Selecteer symbool waarvan de gegevens moeten worden overgenomen
 7. Klik op knop [ OK ]
 8. Selecteer te coderen symbolen
 9. Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>


Symbolen op bepaalde laag identiek coderen (Per Laag)

 1. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Bewerk ]
 2. Selecteer functie 'Coderen' in Tabblad 'Attributen'
 3. Geef aan of de attributen horizontaal of verticaal geplaatst moeten worden
 4. Selecteer 'Per Laag' in vak 'Methode'
 5. Klik op knop [ OK ]
 6. Selecteer symbool op de gewenste laag
 7. Kruis aan welke gegevens u wil invullen en vul de gegevens in
 8. Klik op knop [ OK ]
 9. Selecteer gebied waarin de te coderen symbolen staan
 10. Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>


1 symbool coderen (Per stuk)

 1. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Bewerk ]
 2. Selecteer functie 'Coderen' in Tabblad 'Attributen'
 3. Selecteer 'Per Stuk' in vak 'Methode'
 4. Klik op knop [ OK ]
 5. Selecteer symbool
 6. Vul de gegevens in 
 7. Klik op knop [ OK ]

Terug naar Inhoudsopgave


Plaatsen losse symbolen en leidingen


Het schema kan ook worden opgebouwd of uitgebreid worden met los te plaatsen symbolen en leidingen.

Twee werkwijzen zijn hierbij mogelijk:

 • Eerst leidingen tekenen, dan symbolen plaatsen
  • Tekenen van de leidingen;
  • Op de leiding symbolen plaatsen;
  • Leiding t.p.v. symbolen onderbreken (AutoCAD-commando BREAK)
 • Eerst symbolen plaatsen, dan leidingen daartussen tekenen
  • Symbolen plaatsen
  • Tussen symbolen leidingen tekenen
Stel het SNAP-raster in op 5 mm. (bij plotschaal 1:1; anders 5x plotschaal).
Voor verandering van type groep: verwijder groep en plaats goede type.
Invullen van groepen gebeurt via knop [ Bewerk ]

 


Tekenen Leiding

 1. Kies in knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Schema ]
 2. Selecteer 'Symbool' in het rolmenu 'Voeding'
 3. Selecteer 'Leiding' in het iconenvenster en klik op knop [ Plaats ]
 4. Teken de leiding met aaneensluitende lijnstukken
 5. Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>


Plaatsen Symbolen

 1. Kies in Knoppenbalk NOR-Elektra LT knop [ Schema ]
 2. Selecteer 'Symbool' in het Rolmenu 'Voeding'
 3. Kies 'Type Symbool' en klik op knop [ OK ]
 4. Kies in vervolgscherm het symbool
 5. Klik op: 
  • Knop [ Plaats ](rechtermuistoets wisselt 'Plaats' en 'Speciaal')
   • Plaats groep op rails, en geef de rotatie op
  • Knop [ Speciaal ] (rechtermuistoets wisselt 'Plaats' en 'Speciaal')
   • Kies voor 'Plaatsen op wand'
   • Geef aantal te plaatsen groepen op;
    Geef de onderlinge afstand op (15, 20 of 25 mm);
    Geef afstand tot wand=2, en klik op Knop [ OK ]
   • Teken lijn op de rail (beginpunt, volgend punt);
    Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>
   • Geef positie aan waar eerste groep moet komen:
    Klik op plek met juiste X-waarde en Y-waarde boven rail
    Klik op knop [ OK ] in commandovenster, of toets <F11>
De groepen worden geplaatst


Terug naar InhoudsopgaveBij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld