Naar hoofdinhoud

NedGeomagazijn 3.2 Extra informatie omtrent stroken en repareren van geometrie

Veel gestelde vragen

Laatst gewijzigd op 2 juli 2021

Inmiddels is NedGeomagazijn 3.2 vrijgegeven. Deze versie bevat belangrijke verbeteringen m.b.t stroken en repareren van geometrie die nodig is om te voorkomen dat in NedBrowser 7 de kaart onvolledig is.

Deze punten staan ook in de handleiding van NedGeomagazijn 3.2

1. Stroken:
Vanaf NedGeomagazijn versie 3.2.0 is er een nieuwe systeeminstelling toegevoegd met de naam "BOGEN". Met deze systeeminstelling wordt ingesteld of er bogen mogen voorkomen in de geometrie. Deze systeeminstelling wordt na de upgrade naar versie 3.2.0 op "Ja" gezet waardoor bogen in de geometrie worden toestaan. Pas deze instelling aan indien geometrie standaard gestroked moet worden.

Vanaf NedBrowser 7.2 is stroken overigens niet meer nodig en kan met deze instelling ook het stroken overkoepelend teruggedraaid worden.

2. Geometrie validatie/reparatie:
De NedGeomagazijn geometrie validatie functionaliteit is uitgebreid met een geometrie reparatie functionaliteit. Wanneer nu voor inlees- en/of aanpas tabellen wordt ingesteld dat de geometrie gevalideerd moet worden op eventueel foutieve geometrie elementen, zal tevens getracht worden om bepaalde geometrie elementen te repareren. De geometrie elementen die gerepareerd worden zijn die met volgende Oracle foutmeldingen:
• 13343 – Een polygoon geometrie heeft minder dan 4 coördinaten;
• 13348 – Polygoon grenzen sluiten niet volledig aan;
• 13349 – Polygoon grenzen kruisen elkaar;
• 13356 - Aangrenzende punten in geometrie zijn overbodig;
• 13368 - Eenvoudig type polygoon heeft meer dan één buitenste ring;
• 13369 - Ongeldige waarde voor etype in het 4-cijferige formaat.

Daarnaast is de geometrie validatie uitgebreid met een uitzonderingenlijst welke middels een systeeminstelling beheert word. Deze systeeminstelling bevat een uitzonderingenlijst met Oracle foutmeldingen welke wordt gebruikt wanneer geometrie validaties worden uitgevoerd. Gedetecteerde fouten die overeenkomen met de uitzonderingenlijst worden genegeerd. Dit is gedaan om enkele specifiek gedetecteerde geometrie fouten toch toe te staan. Dit omdat bepaalde geometrie elementen door Oracle wel als foutief kunnen worden bevonden maar gebleken is dat de meeste GIS Viewers deze geometrie elementen niet als foutief zien en netjes presenteren. De uitzonderingenlijst bevat standaard de volgende Oracle foutmeldingen die dus worden doorgelaten:
• 13349 - Polygoon grenzen kruisen elkaar;
• 13350/13351 - De binnenste of de buitenste ringen van een complexe polygoon hebben een overlap;
• 13356 - Aangrenzende punten in geometrie zijn overbodig.

De geometrie reparatie functionaliteit is gekoppeld aan de al bestaande geometrie validatie functionaliteit. Wanneer er dus in NedGeomagazijn 3.2.0 een geometrie validatie wordt uitgevoerd zal er eerst getracht worden om geometrie te repareren. Hierbij wordt ook gelogd welke fouten er gevonden zijn voor de reparatie en welke er overblijven. En vervolgens word de uitzonderingenlijst toegepast bij het verwijderen van record of leeggooien van attribuut.

Houd er rekening dat deze functie ook meer performance eist en laadprocessen dus langer bezig kunnen zijn. Resultaat is echter wel dat er minder foutieve geometrie elementen weggefilterd worden.

Via het nieuwe beheermenu "Geometrie validaties" kan er overkoepelend voor alle geometrie kolommen, geometrie validaties ingesteld of uitgevoerd worden.

Dit alles is vooral van belang wanneer er handmatig in transformaties stroke acties zijn ingesteld, of eventueel daar geometrie gerepareerd word of gegevens uitgefilterd wordt op basis van bepaalde Oracle foutmeldingen.

Al deze handmatige transformatie acties moeten weer teruggedraaid/verwijderd worden en vervolgens dient de standaard NedGeomagazijn functionaliteit ingesteld te worden.


Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld