Naar hoofdinhoud

Waar vind ik meer informatie over het downloaden van NedGlobe 5.2?

Downloads

Laatst gewijzigd op 2 juli 2021

Op vrijdag 13-11-2020 (einde dag) is NedGlobe versie 5.0 in productie genomen.


Ga naar Downloads voor de meest actuele software & documentatie.


De belangrijkste vernieuwingen zijn:
- Meetfunctionaliteit
- Exporteren naar Excel/csv
- Vernieuwde knoppenbalk
- GPS tracking in standaard modus

In de bijlage van dit nieuwsbericht is een filmpje opgenomen met de vernieuwingen in NedGlobe versie 5.0
Het is ook te zien via https://youtu.be/DQmY-CgtOgk

Mobile & Web:

1. Melding 20202829 (Gemeente Hardenberg): Meetfunctionaliteit.
Metingen worden ook opgeslagen net als terugmeldingen in een metinglaag. Er kunnen door de beheerder ook invoervelden worden toegevoegd aan metingen. Terugmeldingen en Metingen zijn te configureren in het Dashboard onder Opslaglagen. Voor Mobile kunnen verschillende metinglagen worden gemaakt en geautoriseerd via het profiel aan gebruikers. Bij een metinglaag kan het type (Punt, Lijn, Vlak) of types worden gekozen. Voor Web kan een metinglaag gekozen worden bij een webthemakaart. Web metingen worden alleen opgeslagen voor de sessie. Mobile metingen worden bewaard totdat ze door de gebruiker worden verwijderd of door de automatische verwijder-job via een in te stellen where-clause. Mobile metingen kunnen persoonlijk zijn of gedeeld worden met meerdere gebruikers via de profiel-autorisatie.

2. Melding 20204989 (Gemeente Hardenberg): Bij terugmeldingen worden nu automatisch extra metingvelden (lengte, oppervlakte, X-ccordinaat, Y-coordinaat) toegevoegd en ingevuld afhankelijk van het type (Punt/Lijn/Vlak). Dit werkt momenteel alleen voor terugmeldingen die nieuw worden toegevoegd in het Dashboard door de beheerder.

3. Melding Gemeente Peel en Maas: Filteren met operator Bevat werkte nog niet in combinatie met Alle waarden tonen. Dit is opgelost. B.v. handig voor een filterattribuut op gebruiksdoel van een BAG pand/verblijfsobject met daaraan gekoppeld een domein met de individuele kale gebruiksdoelen (dus geen combinaties).

4. Favicon instellen door de beheerder is mogelijk voor Mobile in het Dashboard via de organisatie instellingen en voor Web in de webthemakaart. Een favicon is het kleine icoon dat verschijnt voor de titel van een tabblad in de browser.

5. De controle job van het Dashboard is technisch verbeterd.

Mobile

6. Nieuwe knoppenbalk
Het menu-venster bevat achter de menu-knop bevat nu de volgende opties:
- Terug naar beginstand
- Legenda
- Afmelden
En niet meer de inhoud van de legenda en de filters.
In de volgende versie zal hier ook Afdrukken (naar PDF) aan worden toegevoegd.
De knoppenbalk bevat een knop Kaartlagen waarmee Metingen, Terugmeldingen en Thema's aangezet kunnen worden.
Indien een thema uit meerdere themalagen bestaat kunnen die daar ook aangezet worden. Dit gaat niet meer via de Legenda.
De knoppenbalk bevat verder een knop voor Filters om filterattributen in te stellen.
Rechts boven in de knoppenbalk staat minimaal 1 en maximaal 3 "modus"-knoppen.
De eerste modus-knop is voor het doen van punt-, cirkel- en polygoon-selecties en wis selectie. Dit vervangt het long-press-menu.
De tweede modus-knop is voor het doen van terugmeldingen indien de gebruiker daarvoor is geautoriseerd. Eventueel met een keuzelijst indien meer dan 1 terugmelding is geautoriseerd.
De derde modus-knop is voor het doen van metingen indien de gebruiker daarvoor is geautoriseerd. Eventueel met een keuzelijst indien meer dan 1 meting is geautoriseerd.

Het is mogelijk om een logo in de knoppenbalk in te stellen via de organisatie instellingen in het Dashboard.

7. Exporteren naar CSV (tab-gescheiden) en Excel is toegevoegd aan de tabelweergave.
Rijen kunnen daarbij geselecteerd worden middels vinkjes.

8. Melding 20205003 (Gemeente Hardenberg): De GPS positie wordt nu realtime bijgewerkt in de standaard toestand. Dit betekent dat de GPS-positie buiten beeld kan vallen (net als in Google Maps). Door op de GPS-knop te drukken wordt er weer gecentreerd op de GPS positie. De schaal verandert dan niet meer naar een vaste schaal maar blijft hetzelfde.
Het klikken op een punt in de kaart tijdens terugmelding maken werkte soms niet. Dit lag aan een tolerantie instelling. Deze is verhoogd waardoor punt markeren beter gaat. Dit heeft helaas soms als bijeffect dat het getoonde aantal gemarkeerde punten bovenin soms te laag is. Dat kan verder geen kwaad en betekent alleen dat de knop Vorige niet altijd helemaal terug kan naar de eerste situatie.

Web:

9. Nieuwe knoppenbalk indien de webthemakaart wordt opgestart vanuit het Portaal én er een logo is ingesteld bij de webthemakaart. In alle andere gevallen is er geen knoppenbalk maar werkt het zoals voorheen.

10. De menu-knop toont nu niet meer de legenda en de filters maar de volgende opties:
- Legenda (indien ingesteld bij de webthemakaart)
- Filters (indien ingesteld bij de webthemakaart)
- Meten (indien ingesteld bij de webthemakaart)
In de volgende versie zal hier ook Afdrukken (naar PDF) aan worden toegevoegd.

11. Bij terugmeldingen waarbij zowel vlakken als lijnen getekend kunnen worden geen keuze Gebied/Lijn meer tonen in de volgende gevallen:
- Dubbelklik op eerste punt betekent een gebied
- Dubbelklik op een punt ongelijk aan eerste punt betekent een lijn

Toekomst:

In de volgende versie 5.1, gepland februari 2021, staat naast Afdrukken ook het volgende op het programma:
- Beeldmateriaal ontsluiten van Cyclomedia (StreetSmart), Kavel10, Slagboom & Peeters en Orbit.
- Mobile: Bepaalde themalagen van een thema initieel niet zichtbaar maken bij aanzetten van het thema.
- Bredere ondersteuning WMTS zodat ook alle niet-PDOK-WMTS'en zoals die van ESRI ARCGIS (b.v. Historische tijdreis) goed worden getoond.

Verder zijn we ook druk bezig met de BRK-API en BAG-API van Haal Centraal om daar een mooi rapport van te maken en een zoekingang. Dit zal Q1 2021 beschikbaar zijn. 


Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld