Naar hoofdinhoud

BRK Levering 2.0 - Wat zijn de gevolgen voor u?

Veel gestelde vragen

Laatst gewijzigd op 13 mei 2022

BRK wordt ingrijpend vernieuwd

 

In de BRK wordt de ligging van kadastrale percelen en de registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten bijgehouden waarmee BRK bijdraagt aan de rechtszekerheid in Nederland. Wilt u de eigenaar van een onroerende zaak, andere rechthebbenden (erfpachters, opstalrechters of vruchtgebruikers) of eventuele gebruiksbeperkingen weten, dan raadpleegt u deze registratie. M.a.w. BRK vormt de basis voor veel van uw werkprocessen (WOZ, Vergunningverlening, grondafgifte, etc.). Deze basisregistratie wordt vernieuwd.

Een nieuw informatiemodel (IMKAD 2.3), standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens, is vastgesteld. De nieuwe BRK Levering 2.0 is op dit nieuwe informatiemodel gebaseerd. 

BRK Levering 1.0 wordt in 2023 door het Kadaster stopgezet.

Meer informatie van het Kadaster over de BRK Levering 2.0 treft u hier.


Wat verandert er in BRK Levering 2.0?

 

De belangrijkste wijzigingen van BRK Levering 2.0 ten opzichte van BRK Levering 1.0 zijn ontstaan door modelwijzigingen en door aanpassingen in de wetgeving, zoals het toevoegen van Indicatie geheim adres en het afschaffen van het duale stelsel voor publiekrechtelijke beperkingen.

Hoewel uit de impactanalyse van VNG Realisatie (https://vng.nl/publicaties/impactanalyse-brk-levering-20) bleek dat BRK levering 2.0 voor gemeenten een lagere prioritering heeft dan andere ontwikkelingen en er geen directe businessbehoefte is, is de transitie van BRK Levering 1.0 naar BRK levering 2.0 onomkeerbaar.


Wat gaat Cadac Group (voorheen NedGraphics) doen met BRK Levering 2.0?

 

Om de continuïteit van uw bedrijfsvoering te waarborgen heeft Cadac Group besloten om de door uw organisatie gebruikte BRK software aan te passen zodat BRK Levering 2.0 correct ontvangen en verwerkt wordt. Met de nieuwe BRK software kunt u een lokale kopie van de BRK blijven opbouwen. Daarmee kunt u in NedBrowser, of andere toepassingen zoals QGIS, analysetools, etc., BRK gegevens vanaf volgend jaar blijven gebruiken.

Met de BRK Levering 2.0 worden de Kadastrale gegevens anders gestructureerd geleverd. Bovendien worden er ook meer gegevens geleverd (zie hier). Deze wijzigingen hebben een grote impact op de bestaande BRK-software. Op dit moment is Cadac Group, net als andere leveranciers van BRK-software, druk bezig met het aanpassen van de relevante softwareproducten. Niet alleen wordt NedBRK grondig aangepakt, ook de NedMagazijn themamodule BRK ondergaat een transformatie.  

Dit moment grijp Cadac Group tevens aan om NedBRK Oracle onafhankelijk te maken (PostgreSQL wordt met de nieuwe versie ook ondersteund), de userinterface te vernieuwen en multifactorauthenticatie te implementeren. Zo beschikt u straks over een toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke BRK oplossing waarmee u:

 • Weer voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving
 • over meer Kadastergegevens beschikt, zoals indicatie geheim adres en publiekrechtelijke beperkingen uit de BRK-PB
 • u uw bedrijfsvoering kunt continueren na de komst van BRK Levering 2.0.


Naar verwachting zal de nieuwe BRK-software (zowel NedBRK als de NedMagazijn themamodule BRK) in februari/maart 2022 voor u beschikbaar komen zodat u tijdig ‘BRK Levering 2.0 proof’ bent. Over de exacte releasedatum houden we u op de hoogte via dit portaal.

NedBRK en Inleesservice BRK worden één

 

Nu:

 • 98% van de gemeenten over zijn op de nieuwe Wkpb en er geen behoefte meer is voor lokale Wkpb-oplossingen en
 • in de nieuwe BRK-software alleen functionaliteiten terugkomen die door u daadwerkelijk gevraagd en gebruikt worden

is besloten om geen onderscheid meer te blijven maken tussen producten NedBRK Basis en de Inleesservice BRK. Vanaf de nieuwe versie zullen alle gebruikers beschikken over een gebruiksvriendelijke, multi-tenant, multi-database BRK oplossing met de volgende functionaliteiten:

 • Inlezen Standlevering
 • Duidelijke mutatieoverzichten
 • Begrijpelijke en uitgebreide logging/notificaties en foutafhandeling; verstoringen in het gebruik (bijvoorbeeld niet verwerkte mutaties) worden eenvoudig opgespoord
 • Duidelijk filiatiescherm


Themamodule BRK

 

Zoals reeds vermeld, is BRK levering 2.0 gebaseerd op een nieuw informatiemodel (IMKAD 2.3). Dat betekent dat de informatie anders gestructureerd geleverd wordt. De NedMagazijn themamodule BRK wordt daarom aangepast zodat u op vertrouwde wijze Kadastergegevens in NedBrowser kunt blijven raadplegen.

Wat met de komst van BRK Levering 2.0 helaas niet wijzigt is dat het Kadaster nog steeds mogelijk verouderde gegevens van een rechthebbende levert. Wilt u altijd de actuele gegevens van rechthebbenden (eigenaren, erfpachters, etc.) raadplegen dan heeft Cadac Group een passende oplossing voor u.

Met NedBrowser service StUF vraag en antwoord (onderdeel van NedBrowser) en de implementatie van de NedMagazijn themamodule BRK beschikt u altijd over actuele gegevens van rechthebbenden en voldoet u aan de AVG. Deze oplossing biedt daarnaast de volgende voordelen voor u:

 • in NedMagazijn Kern worden niet meer persoonsgegevens opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Daarmee reduceren we het aantal ‘kopieën’ van persoonsgegevens in uw organisatie;
 • het bevragen van gegevens van rechthebbenden wordt gelogd in het gegevensmagazijn;
 • gegevens van buitengemeentelijke rechthebbenden worden door uw gegevensmagazijn opgevraagd bij de Landelijke voorziening en getoond in NedBrowser.


Productgroep NedBRK

 

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de BRK-software en wilt u invloed hebben op de ontwikkelingen van deze software, meldt u aan voor de productgroep van de NGV. Er is nog plek! U kunt zich aanmelden voor de productgroep door te mailen naar [email protected].


Vragen?

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u uw vragen stellen via dit portaal. We zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 


Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld