Naar hoofdinhoud

Hoe weet ik welke poorten in gebruik zijn door de coderingenserver en de GDM-server?

Veel gestelde vragen

Laatst gewijzigd op 2 juli 2021

Coderingen en/of gdm server in combinatie met firewall

Door het programma "rpcinfo32 -p" uit te voeren in een DOS box kan opgevraagd worden welke poorten in gebruik zijn door de gdm server en de coderingen server. Het programma rpcinfo32.exe moet op de server voorkomen in map: c:\Program Files (x86)\NedGraphics\ng-common waarbij 1000000010 de gdm server is en 1000000020 de coderingen server is.

Het coderingen server programma (ng-codserver) en het NGdM server programma kunnen gebruikt worden door gebruik te maken van vaste poortnummers. Deze poortnummers dienen binnen het register te worden opgegeven.
Voor het Coderingen server programma dient in \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\NedGraphics\ng-codserver het commando uitgebreid te worden met het gewenste poortnummer. in het voorbeeld wordt poortnummer 5500 gebruikt (geen spaties tussen de optie “-P” en het poortnummer):


"ng-codserver" "-sC:\Program Files (x86)\NedGraphics\igdb\codserver.def" "-put:1000000020" "-P5500"


Voor het NGdM server programma dient in \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NedGraphics\ng-gdmserver de sleutel GDM_PORT te worden toegevoegd met als inhoud het gewenste poortnummer.


Meer informatie is te vinden in de handleiding "Leesmij-poortnummers NGdM server en Coderingen server.pdf". Deze is te vinden in de bijlage van dit artikel.

Bijlagen


Bij Cadac maken we onderscheid tussen Sales, Service & Support. Sales & Service vinden wij vanzelfsprekend. Wij helpen u met de aanschaf van uw product, dienst, training of expert en zorgen ervoor dat u probleemloos aan de slag kunt. Gratis en voor niets. U kunt zorgeloos met uw software starten, wij zorgen ervoor dat u het meeste uit uw software kunt halen.

Loopt u tegen technische softwareproblemen aan? Dan kunt u gebruik maken van Cadac Support. Door de juiste informatie in te dienen kunnen wij u zo snel mogelijk helpen

Stel een vraag

Waar heeft u een vraag over?

Kies een locatie

Europa

Wereld