Naar hoofdinhoud

Samenhangende Objectenregistratie

Dé landelijke, homogene en uniforme registratie van de openbare ruimte en de gebouwde omgeving

Een centrale voorziening op basis van het gedachtegoed van Common Ground

Alle gemeenten kennen de tekortkomingen, weeffouten en rafels in de basisregistraties BAG, WOZ en BGT. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De WOZ kent, als enige van de drie, geen verplichting voor de geografische afbakening van (deel)objecten.
  • Gebouwen worden in de BAG en de BGT op 2 verschillende manieren afgebeeld.
  • BOR is bij veel gemeenten (nog) niet afgestemd op de BGT.
  • Integrale bijhouding van 1 object in 2 of meer autonome systemen is niet efficiënt.

De Samenhangende Objectenregistratie (SOR) moet daarin verandering brengen. In 2025 wil VNG Realisatie een alternatief bieden voor autonome, lokale systemen voor BAG, WOZ, BGT en BOR.

Uw partner naar een centrale objectenregistratie

Als softwareleverancier en kennispartner hebben wij alles in huis om uw processen te optimaliseren.

software autodesk cadac

SOR-software

Profiteer van de voordelen van onze geavanceerde software.

Bekijk software
training courses cadac nedgrahics

SOR-trainingen

Breng uw kennisniveau naar een hoger niveau.

Bekijk trainingen
cadac experts

SOR-experts

Profiteer van de kennis en ervaring van een expert.

Bekijk experts
cadac customised services

SOR-diensten

Krijg ondersteuning op het gebied van SOR.

Bekijk diensten
samenhangende-objecten-registratie-figuur-640

SOR brengt verandering

De SOR wordt een centrale voorziening op basis van het gedachtegoed van Common Ground met faciliteiten voor:

  • registratie/opslag van data;
  • bewerkingen van die data;
  • borging van onderlinge relaties en afhankelijkheden;
  • procesinrichting;
  • gebruikersinterface.
samenhangende-objecten-registratie-centrale-informatie-1280

Eén samenhangend informatiemodel

De overstap naar de SOR is niet vanzelfsprekend: uw bestaande BAG-, WOZ-, BGT- en BOR-systemen maken gebruik van eigen informatiemodellen, die op onderdelen gebrek aan samenhang vertonen. De SOR is gebaseerd op één nieuw en samenhangend informatiemodel dat de komende jaren gestalte krijgt. De geografische samenhang daarin is er dankzij een herziene versie van het informatiemodel van de BGT: IMGeo 3.0. Om de bestaande, autonome registraties voor de BAG, WOZ, BGT en BOR hierin te kunnen onderbrengen, zijn vier transities nodig. Die transities kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd, maar ze moeten wel in samenhang resulteren. Daar kan Cadac u bij helpen.

Wilt u meer weten over onze oplossingen?
Neem contact met ons op

Architectuurplaat NedGraphics en PinkRoccade-1280

Samenwerking met PinkRoccade

We stemmen onze applicatieontwikkeling voor de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) op elkaar af.

‘We gaan onze krachten bundelen,’ zegt Wouter Botman, productmanager bij Cadac Group. ‘PinkRoccade levert met de applicatie iObjecten expertise in het slim combineren van administratieve en aangeleverde geografische gegevens. Bij Cadac beschikken we over geavanceerde geografische software die niet alleen objecten voor de SOR maar ook de objecten voor andere werkprocessen geometrisch geïntegreerd kan vastleggen en beschikbaar stellen. Met deze combinatie van kennis en slimme software ontstaat een handige toolbox waarmee de SOR een flinke stap dichterbij komt.’ Lees hier het artikel over deze samenwerking.

Wilt u met ons in gesprek over de diverse mogelijkheden voor uw eigen organisatie? Dit kunnen we doen in een gezamenlijke presentatie. Rudy Boonman en Wouter Botman gaven deze presentatie al bij diverse gemeenten. De presentatie geeft u een goed beeld wat onze visie is en wat we concreet gaan doen.

Interesse in een persoonlijk gesprek? Neem contact op

samenhangende-objecten-registratie-1280

Stappen zetten en meters maken

De realisatie van onze energie- en klimaatdoelstellingen zal de komende 30 jaar leiden tot talloze aanpassingen in de openbare ruimte en in de gebouwde omgeving. Voor de overheid is het van belang dat het doorvoeren van die aanpassingen optimaal gefaciliteerd wordt door middel van snelle, consistente en adequate besluitvorming.

Goede informatie is daarin onmisbaar: de bestaande situatie moet actueel, betrouwbaar en correct samenhangend in registraties beschikbaar zijn en veranderingen moeten snel en onderling samenhangend in de registraties worden doorgevoerd.

Voor de SOR is daarbij een sleutelrol weggelegd: het wordt immers dé landelijke, homogene en uniforme registratie van de openbare ruimte en de gebouwde omgeving. Zonder SOR kan de overheid geen meters maken.

samenhangende-objecten-registratie-objectenregistratie-1280

Maximaal rendement uit de SOR

Cadac is de enige leverancier die nú al de BAG, WOZ, BGT en BOR geografisch volledig samenhangend kan registreren.

Als u nu begint met de integratie van BAG-, BGT-, BOR- en eventueel WOZ-geografie kunt u straks één integrale transitie naar IMGeo 3.0 uitvoeren. Die integrale transitie is overzichtelijker, kost minder tijd en vereist minder inspanning. En het resultaat van de transitie is per definitie samenhangend. Zo bereikt u meer resultaat met minder inspanning: makkelijker kunnen wij de overstap op de SOR niet maken.

Wij helpen u graag in beeld te brengen wat deze integratie voor uw organisatie betekent, hoe u hier een beheersbaar en uitvoerbaar project van maakt en waar en wanneer uw organisatie er de vruchten van plukt.
Sorteer nu voor op de SOR en neem contact met ons op

event kleine groep

Werkgroep SOR

Heb je als bronhouder interesse in de ontwikkeling van de nieuwe Samenhangende Objectenregistratie (SOR)?

Voor de ontwikkeling van software en werkprocessen op dit vlak zoeken wij geïnteresseerden voor een werkgroep, zoals BGT-medewerkers en geo-specialisten.

Meer informatie en aanmelden

Werkt onze aanpak ook voor u?

Wij zijn er om u te helpen

Kies een locatie

Europa

Wereld