Naar hoofdinhoud

28 augustus 2020

Blog | Michiel Kox over digitale acceleratie

Op moment van schrijven zijn we inmiddels ruim een halfjaar geconfronteerd met COVID-19. We zitten, vanaf het moment dat het virus er is, wereldwijd in een COVID-19 bubbel. Elke dag is er nieuws. Ik ben geschrokken hoe overweldigend het allemaal is.

digital acceleration

Objectiverend is het de eerste pandemie in een tijd waarin we internet hebben. Elk nieuwtje, elk gerucht, elke fluistering wordt binnen enkele minuten van waar ook ter wereld onder onze aandacht gebracht. Het voelt alsof je voor het eerst iets meemaakt waardoor je heel primair reageert. Een volgende keer kun je vanuit ervaring vaak rustiger reageren. Wikipedia beschrijft dat er in de afgelopen 100 jaar al 5 pandemieën zijn geweest vóór COVID-19. Van het merendeel wist ik het bestaan niet. Ik voel me gezegend dat er in onze tijd zo veel informatie wordt verzameld waardoor we waarschijnlijk de volgende keer nog beter weten hoe we het moeten aanpakken. Want de gevolgen, naast de gezondheid, zijn enorm.

Kijkend naar de industrie meldde Deloitte dat in Duitsland maar liefst 90% van de bedrijven is geraakt en 50% verwacht verdere terugval van de orders en/of forecast. In Nederland heeft de FME onderzocht dat 71% van de bedrijven in Nederland een teruglopende vraag heeft en dat de bezettingsgraad met 17% is gedaald ten opzichte van 2019. Bijna 40% verwacht zelfs liquiditeitsproblemen binnen een jaar wanneer de situatie voortduurt. Kortom, een zwarte wolk hangt boven ons hoofd. Wat kun je daar nu aan doen?

Er is duidelijk een noodzaak om te veranderen en je aan te passen naar de economische effecten van COVID-19. Het zal immers niet de laatste pandemie zijn. Charles Darwin zei het al treffend: “It is not the strongest of the species that survives. Nor the most intelligent. It is the one that is the most adaptable to change”. Eerste stap is natuurlijk zorgen dat het bedrijf financieel gezond is en blijft. Goed kijken naar het huishoudboekje is hierbij onontbeerlijk. Een belangrijke stap is het minimaliseren van niet waarde toevoegende werkzaamheden door deze uit te besteden of er simpelweg mee te stoppen.

Als het gaat om de digitale acties zou je kunnen denken aan de digitale transformatie. De definitie van het woord “transformatie” volgens Van Dale is: “omvorming, gedaanteverandering”. Typisch iets wat je opzet in een programma voor een langere periode. Met een vooruitzicht dat de liquiditeit binnen een jaar een probleem kan gaan vormen is die tijd er niet. Toch zijn er diverse acties te bedenken welke direct helpen de uitdagingen van COVID-19 te lijf gaan. Ook op de korte termijn, zonder daarmee afbreuk te doen aan een (lopend) programma rondom digitale transformatie. Het uitgangspunt om te komen tot welke stappen je dient te zetten is uit te gaan van een “worker first mindset”. Organiseer het werk zoveel mogelijk om het personeel heen. Hoe zorg je ervoor dat er maximale productie gedraaid kan worden met (beperkte) aanwezigheid van de medewerkers, zowel direct als indirect?

1. Optimaliseer de digitale aansturing van de werkvloer

Zowel McKinsey, PriceWaterhouseCoopers als Accenture bevelen bedrijven aan om de uitrol van digitale werkinstructies, digitale performance middels Industrial Internet of Things (IIOT) en ondersteuning door middel van augmented reality ten behoeve van assemblageprocessen te versnellen. Dit voorkomt veelvuldig doorgeven van papieren-documenten met de bijbehorende besmettingsgevaren en verhoogt het inzicht in de voortgang van het productieproces. Daarnaast maakt het de besturing op afstand een stuk eenvoudiger.

2. Automatiseer zoveel mogelijk in de materiaalstroom

Sterk repeterend werk kan vaak ook door robots worden verricht. Dit zorgt ervoor dat wanneer er bij verlaagde beschikbaarheid van productiepersoneel (door lock-down of ziekte) de productie toch kan doordraaien. Ook het bijvoorbeeld handmatig programmeren van een machine is sterk arbeidsintensief terwijl dit prima geautomatiseerd kan worden.

3. Besteed tijd aan innovatie: product én proces

Nadenken over hoe een product geproduceerd kan worden is belangrijk bij het ontwikkelen ervan. Een extra dimensie door COVID-19 is de scheiding te maken tussen wat door een mens of een robot gedaan kan worden. Door in de product decompositie hiermee rekening te houden wordt de keuze wat zelf te produceren of wat uit te besteden eveneens eenvoudiger. Dit leidt onherroepelijk tot een verhoging van de waardetoevoeging door de eigen organisatie.

“Never let a good crisis go to waste” is een uitspraak van Winston Churchill die hij deed tijdens de oprichting van de Verenigde Naties vlak na de Tweede Wereldoorlog. De huidige COVID-19 crisis biedt daarmee ook kansen. Desondanks investeert slechts een kleine 24% van de Nederlandse bedrijven nu meer in innovatie dan vóór COVID-19 volgens onderzoek van de FME. En dat terwijl de omstandigheden dermate zijn veranderd dat er nú actie nodig is. Gelukkig zijn veel organisaties bezig met het op orde brengen van hun huishoudboekje. Top. Daarnaast zijn er stappen nodig om te zorgen dat de productie door blijft gaan, ongeacht de omstandigheden. Dus pas de strategie aan, geef digitaal gas en kies voor een digitale acceleratie!

Cadac helpt u de digitalisering te omarmen en zorgt dat u klaar bent voor de toekomst. Wilt u meer weten over onze oplossingen? Neem contact met ons op voor meer informatie

Neem contact op


michiel-kox
Cadac Group

Michiel Kox

Product Service Manager

Kies een locatie

Europa

Wereld