Traineeship BGT bij Cadac Group biedt kansen voor werkeloze tekenaars 

We've noticed that your browser language is set to English, do you wish to view this page in English?
Yes, please.   |   No, thank you.
29-5-2013

De economische situatie in de bouwwereld heeft zich het afgelopen jaar niet in positieve zin ontwikkeld. Nog steeds kampen bedrijven in de bouwkolom zoals aannemers, toeleveranciers, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus met teruglopende omzetten en minder bouwprojecten. Door inkrimping van de personeelsbestanden in deze branche zijn ook nog steeds veel bouwkundige- en civieltechnisch tekenaars werkzoekend. Het Traineeship BGT van Cadac Group biedt hiervoor een uitkomst.

Wat is de BGT?

De Basisregistratie Grootschalige Topografie, ofwel BGT, wordt in 2016 dé nieuwe digitale gedetailleerde basiskaart van heel Nederland. Hierin wordt op een eenduidige manier de ligging van alle gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en terreinen vastgelegd. Alle bronhouders zoals gemeentes, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, ministeries en ProRail gaan dan (samen)werken met één centrale kaart. Gegevens zijn dus altijd actueel, eenvoudig uitwisselbaar en hoeven niet telkens opnieuw te worden ingewonnen. Ofwel: de BGT zorgt voor betere dienstverlening, minder administratieve handelingen, betere samenwerking en flinke kostenbesparing.

Waar liggen de kansen?

De afgelopen jaren hebben de bronhouders afspraken met elkaar gemaakt en regels vastgesteld. Hoewel de BGT pas vanaf 2016 in gebruik wordt genomen dient de informatie al voor eind 2015 gevuld te worden. De komende drie jaar moet daarom een enorme hoeveelheid data verwerkt worden. Cadac Group ondersteunt hierin door tekenaars met kennis en expertise van de BGT in te zetten voor het verwerken van deze hoeveelheden data. Werk genoeg dus!

Na 1 maand al aan de slag dankzij Traineeship BGT

Cadac Group start in september met een Traineeship BGT. 10 werkzoekende tekenaars, verspreid over het hele land, krijgen een maand lang kosteloos een intensieve training in de BGT. Gevolgd door twee maanden stage bij een gemeente of andere bronhouder om zo voldoende praktijkervaring op te doen.

Vooruitzicht op een baan

In een soortgelijk project in 2012 met bouwkundige tekenaars, hebben alle deelnemers werk gevonden. De verwachting is ook ditmaal iedereen weer aan het werk te krijgen. Dankzij de praktijkstage in het traineeship kun je je namelijk profileren bij een werkgever. Daarnaast heb je door de intensieve BGT training meer expertise en deskundigheid dan andere werkzoekende tekenaars, wat de kans van slagen alleen maar vergroot.

Interesse? Bekijk de vacature voor het traineeship.

zoeken
Go Search